Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

foto © Karin Borghouts
19.01.2017

Met een nieuwe subsidielijn maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het mogelijk voor landelijke cultureel-erfgoedorganisaties om in 2017 en 2018 pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed. Door het nieuwe subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen kunnen cultureel-erfgoedorganisaties kennis en expertise opbouwen.

18.01.2017

Op 17 januari 2017 werd in het Belgisch Staatsblad 'de wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk' gepubliceerd.

17.01.2017

Wat is cultuur precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? 

Wil je een helder antwoord op deze vragen, dan is de Expertopleiding Cultuureducatie georganiseerd door Canon Cultuurcel en het Departement CJM iets voor jou.

Maurits Sabbe: bibliotheek d'Alsace
17.01.2017

De 18de-eeuwse bibliotheek van kardinaal d’Alsace werd definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

17.01.2017

In 2016 was het budget voorbehouden voor de tussenkomsten van buitenlandse publieke presentatiemomenten niet groot genoeg voor het volledige jaar. Daarom werd de som die oorspronkelijk was voorzien (480.000 euro) nog tijdens het jaar aangevuld met extra middelen. Dat zorgde voor vertragingen bij de beslissingen.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31