Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunsten

Experimental Media and Performing Arts Center - New York

OVER EMPAC

Het Curtis R. Priem Experimental Media and Performing Arts Center is een gerenommeerd kunstencentrum dat wetenschappelijke ontdekkingen en technologische en artistieke innovatie samenbrengt om zo nieuwe onderzoeksdomeinen aan te boren en te ondersteunen. Het centrum bevindt zich in upstate New York op de campus van het Rensselaer Polytechnic Institute. EMPAC ontvangt het hele jaar door kunstenaars en onderzoekers om werk te creëren en te presenteren. EMPAC ondersteunt residenties op alle gebieden van time-based arts, waaronder muziek, dans, theater en beeldende kunst. EMPAC beschikt over een state of the art gebouw dat 4 zalen samenbrengt (een theater met 400 zitplaatsen, een concertzaal met 1200 zitplaatsen en 2 flexibele black box studios). EMPAC beschikt ook over talrijke kleinere studio’s en laboruimtes, alles onder één dak. Al deze ruimtes kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd gebruikt worden, waardoor het centrum zowel evenementen kan organiseren en ruimte kan ter beschikking stellen aan onderzoek en residenties.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

Residenten verblijven in een appartement op wandelafstand van EMPAC, ze kunnen gebruik maken van state-of-the-art faciliteiten en krijgen steun van het curatorenteam en van experten in audio, video, interactieve interfaces en podiumtechnologieën. Het residentieprogramma biedt een omgeving die de realisatie van complexe werken ondersteunt vanaf de prille beginfase tot de eindfase. 

WIE KAN AANVRAGEN?

EMPAC ontvangt kunstenaars en onderzoekers het hele jaar door om werk te creëren. EMPAC ondersteunt ontwikkelings- en productieresidenties in alle gebieden van time-based arts, waaronder muziek, dans, theater en beeldende kunst, met de nadruk op de integratie van technologie als een artistiek middel en als integraal deel van de inhoudelijke ontwikkeling van een project. 

U dient in als een individuele maker/onderzoeker. U kan kiezen om alleen in te dienen of in samenwerkingsverband met andere professionele culturele werkers en onderzoekers (max. 6 personen). 

DUURTIJD EN TIMING

10 en 18 overnachtingen tussen 1/7/2020 tot 31/12/2020.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en EMPAC. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt en wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

 • Een bijdrage van 2 000 euro voor leefkosten
 • Een bijdrage in de reiskosten van 1 500 euro
 • Een productiebudget van 7 000 euro. 

SELECTIECRITERIA

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning u nodig hebt, zodat EMPAC de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIEPROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door EMPAC en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN?

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be.

REGLEMENT

Lees het PDFvolledige reglement.

Ars Electronica Futurelab

OVER ARS ELECTRONICA FUTURELAB

Ars Electronica zoekt sinds 1979 naar de verbanden en overeenstemmingen, oorzaken en gevolgen in de relatie tussen kunst, technologie en maatschappij. De ideeën die circuleren zijn innovatief, radicaal en excentriek in de beste zin van het woord. 

Het Ars Electronica Futurelab is een atelier en laboratorium voor kunst en onderzoek. De Ars Electronica’s denktank doet aan onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van kunst, technologie en maatschappij sinds 1996. Artificiële intelligentie, robotics, media architecture, interactieve technologieën, nieuwe vormen van esthetische expressie en swarm intelligence zijn enkele van de toonaangevende fenomenen waarop het team van Futurelab zich focust.

Een ander kernelement uit de missie van Futurelab is speculatieve toekomstscenario’s vertalen in artistieke, experimentele vormen. Het doel is de uitkomst ervan toegankelijk maken voor het brede publiek en een discussie over de sociale implicaties van deze scenario’s op te starten.

Het werk van het Ars Electronica Futurelab wordt uitgevoerd in samenwerking met een breed en divers netwerk van partners uit de privésector, de creatieve economie en de kunst en academische wereld en het bredere educatieve veld.

Hun aanpak is gebaseerd op transdisciplinair onderzoek en werk. Het team verenigt een grote diversiteit aan deskundigheden en vaardigheden. Samenwerking met internationale artiesten en wetenschappers gedurende de residenties vormen een kernelement van deze aanpak. Ars Electronica Futurelab focust op bepaalde onderzoeksgebieden: Poetic Systems, Robotinity, Converged Reality,Virtual Environments, Extended Stages, Functional Aesthetics, Creative Catalysts en meer.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

Residenten verblijven in een appartement op wandelafstand van het Ars Electronica Futurelab. Deze laatste biedt residenten de steun van een aangeduide expert in het domein van mediakunst, software ontwikkeling, future studies, artificiële intelligentie, interaction design, participatieve tentoonstellingen, virtual reality of real-time graphics. Ars Electronica Futurelab voorziet mentorschap en een omgeving die de realisatie van complex werk ondersteunt van begin tot einde.

WIE KAN AANVRAGEN?

Ars Electronica Futurelab ondersteunt kunstenaarsresidenties in alle disciplines en voor vormen van interactieve kunst, artistiek onderzoek en andere kunstpraktijken die een connectie hebben met digitale kunst en die focussen op vragen over onze toekomst en hoe die vormgegeven wordt.

Ars Electronica Futurelab is op zoek naar projecten die “out of the box” zijn, die onbekend terrein van digitale systemen gecreëerd door mensen verkennen en die vanuit kunst over onze eigen muren kijkt om zo vast te stellen wat mogelijk is en hoe we dan kunnen overtreffen. Uit welke box wil jij uitbreken?

DUURTIJD EN TIMING

4 weken (28 nachten) in de periode van 06/01/2021 en 30/6/2021.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Ars Electronica Futurelab. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt en wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

 • Een bijdrage van 1 500 euro voor leefkosten
 • Een bijdrage in de reiskosten van 800 euro
 • Een productiebudget van 5 000 euro.

SELECTIE CRITERIA

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning je nodig hebt, zodat Ars Electronica Futurelab de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIE PROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door Ars Electronica Futurelab en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be

REGLEMENT

Lees het volledige reglement.

 

 

15.07.2019

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019. Vanaf 2019 is het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. 

09.05.2019

De Vlaamse minister van Cultuur heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde bis van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Kunsten - verplichte bijlagen

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting


DOWNLOAD

Bijlage Sjabloon Projectomschrijving organisaties en individuen (Word)

U vult dit formulier in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag, indient voor een projectsubsidie aan kunstenaars/organisaties. U omschrijft uw project aan de hand van de criteria van het Kunstendecreet om het daarna op te laden in KIOSK als bijlage bij uw aanvraag.
U neemt ook best vooraf de veelgestelde vragen door.


DOWNLOADS FOREIGN APPLICANTS

The template regarding the activities, contributors and budget is also mandatory for foreign applicants. Download the ‘Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting’ below (Excel). Please use the tab ‘toelichting’ for a detailed budget of costs and income. Use the Attachment Template Project Description Organizations and Individual Artists to describe your project.


DOWNLOAD

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting (Excel)


WIE

U vult dit formulier in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag, een plan of een verslag indient voor een projectsubsidie aan kunstenaars/organisaties en een werkingssubsidie voor organisaties.
Opgelet: aanvragers/ontvangers van beurzen hoeven dit formulier niet in te vullen!


WAT

Dit formulier is bedoeld om ons informatie te geven over de activiteiten, medewerkers en de begroting of afrekening in het kader van uw subsidie(aanvraag), uw actieplan of uw verslag.


WANNEER

Telkens als u via KIOSK een aanvraag, actieplan of werkingsverslag indient, bezorgt u ons eveneens deze ingevulde bijlage.


MEER INFO

Een toelichting bij de verschillende tabbladen vindt u in het formulier zelf. U neemt ook best vooraf het tabblad identificatie en de veelgestelde vragen door.

 

20.12.2018

Op 18 en 19 december 2018 vonden infosessies over de wijzigingen aan het Kunstendecreet plaats. Bekijk hier de presentatie.

Foto © Kurt Van Der Elst
02.10.2018

De Vlaamse minister van Cultuur heeft principieel beslist over de aanvragen voor de derde ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2018.

02.10.2018

Als gevolg van de wijzigingen aan het Kunstendecreet in 2018 zijn de indiendata voor subsidie-aanvragen voor projecten en beurzen gewijzigd. 

Cultuur voor de allerjongsten
05.06.2018

Cultuur voor de allerjongsten? Jawel! Klein_Kunst dompelt je onder in de verwondering en verbeelding van baby’s en peuters, en hoe die door kunstprikkels extra aangewakkerd kunnen worden.

16.05.2018

Op maandag 18 juni organiseren M HKA , Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst. Deze namiddag, die uit twee delen bestaat, vindt plaats in het M HKA, Antwerpen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Kunsten