Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Antifonarium Tsgrooten

Franciscus van Weert - Antifonarium Tsgrooten
Kunstenaar:
Franciscus van Weert
Titel: 
Antifonarium Tsgrooten
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Koorboeken met een dergelijk hoog niveau van artistieke uitvoering zijn zeldzaam op zich. Het feit dat zowel de ontstaansgeschiedenis als het gebruikersmilieu van het antifonarium volledig gedocumenteerd zijn, maakt dit handschrift tot een uiterst zeldzaam object. Het handschrift heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen, aangezien het een getuige is van het rijke religieuze muziekleven in de Zuidelijke Nederlanden van de 15de en 16de eeuw.
Het object heeft eveneens een schakelfunctie, omdat de noten – op sommige plaatsen ook de tekst – aangepast werden. We kennen de precieze datum van het ontstaan van het handschrift (1522) en kunnen daardoor de muzikale adaptaties volgen door de 16de eeuw. Aangezien het handschrift precies gedateerd is naar tijd en plaats, heeft het tevens een belangrijke ijkfunctie. Handschriften zonder context kunnen aan dit document getoetst worden. Ook voor de onderzoekers van miniaturen is dit antifonarium een belangrijke bron. Tot slot bezit het handschrift een bijzondere artistieke waarde. Het is een voorbeeld van hoogstaande verluchting in Gents-Brugse stijl, vervaardigd in het hertogdom Brabant, het bezit een uitmuntende kwaliteit van miniaturen en initialen, er werd duur materiaal voor gebruikt en het is nog in uitstekende staat.
1522
handschrift op perkament met 42 miniaturen. Liturgisch handschrift in het Latijn met gregoriaanse koorliederen die gezongen werden tijdens de getijden. Het antifonarium werd, samen met een aantal andere boeken, in 1522 door abt Antonius Tsgrooten van de abdij van Tongerlo besteld bij de bekende scribent Franciscus Van Weert, die werkte in de abdij van Averbode. Scribent Van Weert zorgde voor de tekst, de muzieknotatie en de met penwerk versierde initialen.