Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Antifonarium (zomerdeel)

Johannes van Vreckem - Antifonarium (zomerdeel)
Kunstenaar:
Johannes van Vreckem
Titel: 
Antifonarium (zomerdeel)
Jaar: 
2007
Bewaarplaats: 
Bisschoppelijk Seminarie
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Dit handschrift is een van de weinige liturgische handschriften uit de cisterciënzerabdij Ter Duinen die muzieknotatie bevatten. Als bron van cisterciënzermuziek in Vlaanderen is het uniek. Het repertoire is vooral belangwekkend omdat het cisterciënzer gregoriaans de eerste grondige en systematische redactie van de oude liturgische gezangen vertegenwoordigt, de vroegste zogenaamde Choralreform. Dit handschrift heeft een belangrijke ijkwaarde voor de studie van het cisterciënzerrepertoire in Vlaanderen en bekleedt een belangrijke schakelfunctie voor de vergelijking van de repertoires van Ter Doest, Ter Duinen, de stad Brugge en het bisdom Doornik.
1525
perkament