Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Bibliotheek van Raphaël de Mercatellis, 1437 – 1508

Titel: 
Bibliotheek van Raphaël de Mercatellis, 1437 – 1508
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
De verzameling is uiterst zeldzaam. Enerzijds, omdat nog zoveel werken van een middeleeuwse verzamelaar de eeuwen hebben getrotseerd, en ondubbelzinnig aan deze eigenaar kunnen worden toegeschreven. Anderzijds, omdat een dergelijk groot deel van een oude verzameling samen bewaard is kunnen blijven. Daarom is deze verzameling uitermate geschikt om een middeleeuws verzamelaarsprofiel te bestuderen. De verzameling heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen, en een schakelfunctie, omdat zij tot stand kwam in de ontstaansperiode van de boekdrukkunst. De verzameling heeft ook een ijkwaarde, omdat vrijwel alle handschriften van de verzameling in een beperkte tijd en ruimte tot stand kwamen. Zij zijn dus uitermate geschikt voor een kunsthistorische stijlstudie, maar ook voor een chemische analyse van de gebruikte pigmenten;
Raphaël de Mercatellis (1437 – 1508) was een buitenechtelijke zoon van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Na een abtsfunctie te Oudenburg, werd hij vanaf 1478 abt van de Sint-Baafsabdij te Gent, en later ook nog hulpbisschop van Doornik. Hij is in de eerste plaats bekend om zijn bibliofilie en meer bepaald voor de serie handschriften die hij liet vervaardigen;