Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Bundel toneelprogramma's met het toneelstuk Athanes

Titel: 
Bundel toneelprogramma's met het toneelstuk Athanes
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Deze bundel bevat 253 verschillende toneelprogramma's (edities), wat overeenkomt met 19,8% van het totale aantal bekende edities. Van slechts 30 edities is nog een ander exemplaar bekend. De bundel documenteert de periode 1678-1771, maar het gros van de edities komt uit de periode 1709-1730. Ruimtelijk is de bundel van uitermate groot belang: hij bevat 61 programma's van het Ieperse college (vooral periode 1720-1730), 19 voor het college van Bailleul waarvoor slechts weinig bronnen zijn, 10 voor Bergues (idem) en 20 voor Kortrijk. Hierdoor kan men de netwerken tussen de colleges van de Zuid-West-Vlaamse regio reconstrueren, hetgeen anders onmogelijk zou zijn. Voor Ieper bevat de bundel een groot aantal volledige reeksen waarbij de hele opvoeringscyclus tijdens opeenvolgende schooljaren nagenoeg volledig worden gedocumenteerd. Dat laat toe om een helder beeld te vormen van de reële opvoeringspraktijk in een middelgroot college. Dat is voor de hele provincie bijzonder zeldzaam. Vanuit deze optiek is de bundel van belang voor het collectieve geheugen en draagt hij ijkwaarde.
Niet minder dan 73 exemplaren dragen handgeschreven aantekeningen, vooral opdrachten, maar ook drukproeven. Deze laatste zijn voor de boekgeschiedenis van groot belang waardoor er ook hier sprake is van ijkwaarde. Tenslotte draagt het feit dat de tekst van het toneelstuk Athanes bewaard is bij tot zijn belangrijkheid. Er zijn immers nauwelijks integrale teksten uit het jezuïetentoneel overgeleverd.
handschrift en druk, 1678-1771
4°, gebonden in half-imitatieleren band
ISLN Ren Dra MAG-P 13.1522
De Ren Dra bundel bevat 253 toneelprogramma's uit de 17de en 18de eeuw van jezuïetencolleges uit de Provincia Flandria Belgica. Ze zijn alfabetisch gerangschikt op titel.
De bundel bevat naast gedrukte ook handgeschreven programma’s en verschillende drukproeven die inzicht geven in de manier waarop deze efemera tot stand kwamen. Er zijn wat programma’s uit Ieper bewaard, waardoor een zeer gedetailleerd beeld van bijvoorbeeld de toneelpraktijk aan dat college ontstaat. Ook het stuk Athanes is volledig in deze bundel bewaard.