Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

'Christus aan het Kruis' of 'Christus met de Spons'

Antoon van Dyck - 'Christus aan het Kruis' of 'Christus met de Spons'
Kunstenaar:
Antoon van Dyck
Titel: 
'Christus aan het Kruis' of 'Christus met de Spons'
Jaar: 
2005
Bewaarplaats: 
Sint-Michielskerk
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Schone Kunsten 17de eeuw
Deze voorstelling van Christus aan het kruis munt uit dankzij haar bijzondere artistieke waarde. van Dyck weet een zeer eenvoudige compositie te combineren met verschillende uitgesproken emoties: het lijden van Christus, de smarten van Maria, Johannes en Maria Magdalena, en de wreedheid van de soldaten. Het dramatische wolkendek en het contrast tussen het bleke naakte lichaam van Christus en de donkere tonaliteiten van de kledij van de omstanders zetten deze emotionaliteit kracht bij. Het werk heeft ook een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen vanwege de goed gedocumenteerde ontstaanscontext. Naast de schakelfunctie binnen van Dycks omvangrijke oeuvre van altaarstukken bezit het werk ook ijkwaarde voor de marktwaarde en sociaal-economische context van altaarstukken. Van de vele altaarstukken die van Dyck schilderde tussen 1627 en 1632, was dit het duurste.
olieverf op doek