Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Christus aan het kruis tussen de twee Boosdoeners

Antoon van Dyck - Christus aan het kruis tussen de twee Boosdoeners
Kunstenaar:
Antoon van Dyck
Titel: 
Christus aan het kruis tussen de twee Boosdoeners
Jaar: 
2005
Bewaarplaats: 
Sint-Romboutskathedraal
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Schone Kunsten 17de eeuw
Dit goed gedocumenteerde schilderij heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. Het doek bevond zich voor de Franse Revolutie boven het hoogaltaar van de voormalige kerk van de minderbroeders-franciscanen in Mechelen en werd er op de zijaltaren aan weerszijden begeleid door twee andere composities van van Dyck. Dit ensemble werd aan de kerk geschonken door ridder Jan van der Laen, heer van Schriek en Grootloo. Het schilderij heeft een bijzondere ijkwaarde in het oeuvre van van Dyck. Zijn persoonlijke stempel is goed te herkennen, vooral in het sterk emotioneel beklemtonen van lijden en smart. De compositiestructuur van dit altaarstuk gaat duidelijk terug op het opbouwschema van de Lanssteek, een werk dat Rubens rond 1620 had uitgevoerd voor de Antwerpse minderbroeders.
olieverf op doek