Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Cronache de signiori di Fiandra, met de oudste kaart van Vlaanderen

Anoniem - Cronache de signiori di Fiandra, met de oudste kaart van Vlaanderen
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Cronache de signiori di Fiandra, met de oudste kaart van Vlaanderen
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Openbare Bibliotheek Brugge
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
De belangstelling voor de Vlaamse geschiedenis binnen dit Italiaanse milieu leidde tot deze vertaling. Op deze manier dient dit handschrift zich aan als een sleutelstuk en vervult daarmee een schakelfunctie voor de culturele en maatschappelijk geschiedenis van buitenlanders in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen.
De wetenschappelijke betekenis (ijkwaarde) situeert zich overwegend op het vlak van de historiografie, de codicologie en de cartografie.
1452
is de bewerking en de vertaling in het Italiaans van een Middelnederlandse “Kroniek van Vlaanderen”, meer bepaald de “Kroniek van de Forestiers van Vlaanderen”. De Middelnederlandse kroniek bleef bewaard in een vijftal handschriften en een postincunabel (NK659). De Italiaanse versie bleef bewaard in dit unieke handschrift.
Het historische verhaal loopt van 621 tot 1440, de intocht van hertog Filips de Goede in Brugge. Het handschrift kwam tot stand in het milieu van Italiaanse bankiers en kooplieden in Brugge en getuigt op deze manier van hun belangstelling voor de geschiedenis van Vlaanderen.