Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Davids psalmen uut den Franchoysen dichte overgeset door Petrum Dathenum

Andries Verschout - Davids psalmen uut den Franchoysen dichte overgeset door Petrum Dathenum
Kunstenaar:
Andries Verschout
Titel: 
Davids psalmen uut den Franchoysen dichte overgeset door Petrum Dathenum
Jaar: 
2007
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Deze historische drukken hebben een belangrijke waarde voor het collectieve geheugen omdat ze tot stand kwamen in de roerige jaren van de reformatie in de Nederlanden. De auteur, Petrus Dathenus (1531-1588), is de belangrijkste Nederlandse psalmenvertaler. Zijn berijming heeft een belangrijke schakelfunctie. Ze is gebaseerd op het Franse hugenotenpsalter en werd vrijwel onmiddellijk in de gereformeerde kerken in de Nederlanden en daarbuiten ingevoerd, verdrong die van Jan Utenhove en handhaafde zich tot 1773. In de voorliggende editie van 1574 werden aan de uitgave een catechismus en gebeden toegevoegd. Drukken van Andries Verschout, een Nederlandse drukker die samenwerkte met Plantijn, zijn zeldzaamheden. Beide voorliggende drukken zijn zelfs unica: ze zijn nergens anders te vinden dan in de Gentse universiteitsbibliotheek. Het zijn uitzonderlijke stukken die onmisbaar zijn voor de studie van de Nederlandstalige muziek en liturgie van de gereformeerden in de Lage Landen.
1557-1561
papier