Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Diptiek met de geboorte van Christus en de H. Christophorus

Anoniem Maaslands-Rijns - Diptiek met de geboorte van Christus en de H. Christophorus
Kunstenaar:
Anoniem Maaslands-Rijns
Titel: 
Diptiek met de geboorte van Christus en de H. Christophorus
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
Museum Mayer van den Bergh
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Vlaamse Primitieven
Deze twee panelen zijn zowel op artistiek, iconografisch als cultuurhistorisch vlak zeldzaam. De hoge artistieke waarde ligt in de hoge kwaliteit van de schilderkunst en de luxueuze uitvoering van de werkjes. De vormgeving en het kleurenschema verlenen het geheel bovendien een grote artistieke eenheid en symmetrie. Het is om deze redenen één van de mooiste en duidelijkste voorbeelden van de pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst in de Nederlanden. De iconografie van de Antwerpse taferelen is daarnaast opmerkelijk. In het geboortepaneel is één van de vroegste voorstellingen van het verhaal van de Jozefskousen opgenomen. Deze "Sint-Jozefshosen" werden als relikwie bewaard in de Dom van Aken en waren rond 1400 het voorwerp van een intense verering. Ook de voorstelling van de geopende hemel met God de Vader en het openen van het graf door engelen in de "Verrijzenis" is erg zeldzaam te noemen, evenals de afwijkende voorstelling van de legende van de H.-Christoffel. Als laatste geeft de functie van reisaltaar en de mogelijkheid dat dit werk in bezit is geweest van Filips de Stoute, het werk een grote historische waarde.
ca. 1400
tempera, olie, goud en zilver op paneel