Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Drie manuscripten

Cornelius Valerius van Auwater - Drie manuscripten
Kunstenaar:
Cornelius Valerius van Auwater
Titel: 
Drie manuscripten
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Collectio Academica Antiqua
Cornelius Valerius van Auwater (1512-1575) volgde lessen aan de Artesfaculteit en het Collegium Trilingue in Leuven, waar hij les kreeg van Petrus Nannius (1496-1557). Vanaf 1538 wijdde hij zich volledig aan zijn lesopdrachten aan het Drietalencollege. In de tweede helft van de 16de eeuw is hij er de spilfiguur. Hij sterft in Leuven in 1578.
De 'Carmina' van Cornelius Valerius van Auwater is een verzameling gedichten samengesteld door prof. dr. Henry de Vocht. Het geheel bevat een schat aan informatie over de wetenschappelijke en literaire activiteiten in de Nederlanden in het derde kwart van de 16de eeuw.
De 'Collectanea' zijn vier bundels met losse notities, gedichten, redevoeringen en brieven van Cornelius Valerius van Auwater, geordend en verzameld door prof. dr. Henry De Vocht. Hoewel ze zeer moeilijk leesbaar zijn, werpen ze een belangrijk licht op de geschiedenis van het Drietalencollege. De Vocht geeft zelf aan op de door hem geschreven titelpagina dat dit een van de voornaamste bronnen was voor zijn studie over de geschiedenis van het Collegium Trilingue.
De 'Epistolae' is een bundel van 178 brieven, geschreven tussen 1537 en 1561, waarvan 17 in het Nederlands en de rest in het Latijn. Het handschrift van Cornelius Valerius is zeer moeilijk leesbaar, mede door de vele aanvullingen en correcties die de auteur zelf heeft aangebracht. De bundel bevat een schat aan informatie over de lesopdrachten van Valerius, het universitaire en schoolse leven in de 16de eeuw, het leven en werk van verschillende humanisten en professoren in Leuven en elders. Bovendien zijn de Latijnse brieven pareltjes van humanistisch-Latijnse schrijfkunst.
Leuven, 1540–1575