Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Edelsmeedwerk van abt ’s Volders

Reinier van Jaersvelt - Edelsmeedwerk van abt ’s Volders
Kunstenaar:
Reinier van Jaersvelt
Titel: 
Edelsmeedwerk van abt ’s Volders
Jaar: 
2012
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Kerkelijk erfgoed
Reinier van Jaersvelt (ca. 1504–1576) is een van de belangrijkste 16de-eeuwse Antwerpse edelsmeden, waarvan zowel religieuze als burgerlijke objecten bekend zijn (waaronder het peisberd van Averbode dat in de Hofkirche van Innsbruck bewaard wordt) en alle van zeer hoog artistiek en technisch niveau. De andere voorbeelden van Van Jaersvelt zitten in Brusselse, Waalse of buitenlandse privé- en openbare collecties.
De stukken uit de Abdij van Averbode zijn bijzonder goed gedocumenteerd en de kelk en pateen zijn gemerkt met het meesterteken van Reinier van Jaersvelt (het monogram RS) en hebben daarom een bijzondere ijkwaarde. Reliekkruis, kelk en pateen werden in opdracht van Mattheus van Retie of abt 's Volders, prelaat van Averbode van 1546 tot 1565, gemaakt. Het geëmailleede wapen in de kelk en op het reliekkruis verwijst daar concreet naar.
De reliekhouder bevat bovendien een reliekdoos gemaakt door magister Hermannus, aurifaber de Lubeke, een zilversmid die in 1364 als poorter te Valenciennes werd ingeschreven. In 1380 had hij de relieken geleverd en hij overleed voor 1383. Van Jaersvelt kreeg in 1551 de opdracht om het reliekkruis te hermaken.
collectie bestaande uit 3 stukken