Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Ensemble van drie altaarstukken uit de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen

Antoon van Dyck - Jacob Jordaens - Peter Paul Rubens - Ensemble van drie altaarstukken uit de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen
Kunstenaar:
Antoon van Dyck - Jacob Jordaens - Peter Paul Rubens
Titel: 
Ensemble van drie altaarstukken uit de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen
Jaar: 
2005
Bewaarplaats: 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Schone Kunsten 17de eeuw
Dit ensemble heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde omdat dit de enige bekende opdracht is waaraan de drie grote Antwerpse barokschilders tezelfdertijd hebben gewerkt. De drie schilderijen vertonen een nauwe iconografische samenhang. Het schilderij van Rubens toont de Heilige Maagd, tronend in de hemel en omgeven door heiligen. De twee zijaltaren kunnen geïnterpreteerd worden als de uitbeelding van de twee manieren om toe te treden tot deze schare van heiligen: enerzijds het martelaarschap en anderzijds de monastieke devotie. De drie schilderijen vormen ook een belangrijke schakel in de studie van de samenwerking tussen deze barokschilders.
olieverf op doek