Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Genealogie van keizer Karel V

Anoniem - Genealogie van keizer Karel V
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Genealogie van keizer Karel V
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Aartsbisschoppelijk Archief
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Het kunstwerk is een van de zeldzame vroeg 16de-eeuwse ontwerpen van glasramen uit de Nederlanden die bewaard gebleven zijn. Het is ook het enige van een hele serie ontwerpen door Jan van Roome voor de Sint-Romboutscollegiale dat nog bestaat. Het belang ervan is des te groter omdat geen enkel van de glasramen die naar deze ontwerpen werden vervaardigd nog aanwezig zijn in de huidige kathedraal.
Voor het collectief geheugen is het kunstwerk van belang omdat het de eenheid van kerk en staat bij het begin van de regeerperiode van Karel V visueel moest weergeven in een periode dat die door de opkomende Reformatie op de proef werd gesteld. Het karton heeft bovendien een schakelfunctie omdat het de vormentaal van de opkomende renaissance in de Nederlanden documenteert in een zeer specifieke tak van de kunstnijverheid.
Het heeft ook een ijkwaarde omdat het een sleutelwerk is voor de studie van het oeuvre van de kunstenaar Jan van Roome. Het heeft bovendien ook grote artistieke waarde omdat dit het werk is van een vooraanstaand kunstenaar uit de vroege 16de eeuw die tot nog toe te weinig werd bestudeerd en waarvan weinig werken bewaard bleven.
Het betreft een karton voor een glasraam dat in 1522 werd geplaatst in het zuidelijk transept van de toenmalige Sint-Romboutscollegiale (vanaf 1559: kathedraal) te Mechelen. Het glasraam zelf werd vernietigd tijdens de Franse Revolutie. De ontwerper/tekenaar was de renaissancekunstenaar Jan van Roome.