Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

het Archief van de Oud Sint-Lucasgild en van de Oud Koninklijke Academie van Antwerpen

Titel: 
het Archief van de Oud Sint-Lucasgild en van de Oud Koninklijke Academie van Antwerpen
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Artesis Hogeschool Antwerpen (Campus Mutsaard-Academie)
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
De bijzondere waarde voor het collectieve geheugen bestaat erin dat het gezamenlijke St.-Lucasarchief in zijn specifieke geledingen een exclusieve herinnering vormt aan zowel de leden van de gilde (schilders, glazenmakers, klavecimbelmakers en andere ambachtslui), en de leden van de rederijkerskamers, als aan de instellingen op zich (gilde, rederijkerskamers, Academie). Het archief vormt een blijvende schakel voor de geschiedschrijving van de Vlaamse kunstambachten en het theatergebeuren van de 15de tot het einde van de 18de eeuw. De ijkwaarde schuilt in de vooraanstaande rol van Antwerpen op cultuur en handelsvlak zodat een studie van de Antwerpse St.-Lucasgilde ontsluitend kan zijn voor andere steden in de Zuidelijke Nederlanden.
omvat het volledige archief, zoals het in de schoot van deze vereniging is overgeleverd, en later opgegaan in de vroege archieven van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het archief bevat de stukken i.v.m. voorrechten, beslissingen, ledenlijsten, verzoekschriften, lokale feesten, rekeningen armenbus van de gilde, stukken i.v.m. de rederijkerskamers “de Violieren” en de “Olijftak”, bijzondere stukken i.v.m. de glazenmakers, en het oudste archief van de Antwerpse Academie.