Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Jachthoorn

Anoniem - Jachthoorn
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Jachthoorn
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Museum Vleeshuis, Klank van de stad
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Deze jachthoorn, die zeer zeldzaam is en waarvan de vorm nog dicht bij de dierenhoorn aanleunt, is vooral bekend uit de iconografische bronnen. Ook wereldwijd zijn er weinig instrumenten van dit type bewaard. Bovendien is deze hoorn in een relatief goede toestand bewaard. Deze jachthoorn is een uitzonderlijke getuige van de jachttradities en heeft aldus een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen.
1500-1600