Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Liber Floridus

Anoniem - Liber Floridus
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Liber Floridus
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Het "Liber Floridus" is om twee redenen uiterst zeldzaam:
1) autografen zijn begrijpelijkerwijze behoorlijk zeldzaam,
2) middeleeuwse encyclopedieën zijn eveneens een vrij zeldzaam brontype.
Autografe middeleeuwse encyclopedieën zijn bijgevolg zo goed als uniek.
Het manuscript heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. Het biedt een inzicht in de beschikbare kennis in de 12de eeuw en in de organisatie van deze kennis. Bovendien bevat het gegevens over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen die nergens anders overgeleverd zijn.
Het handschrift bevat eveneens een ijkwaarde, daar het gedateerd is naar tijd en ruimte. Het kan bijgevolg bijdragen tot het stilistisch onderzoek van de miniatuurkunst in het zuiden van het 12de-eeuwse graafschap Vlaanderen en tot de chemische analyse van de gebruikte pigmenten in die specifieke geografische en chronologische context.
Het handschrift heeft tevens een bijzondere artistieke waarde. Het handschrift is uitvoerig verlucht en bevat kwalitatief hoogstaande miniaturen, die niet uitsluitend tot het religieuze kader behoren zoals dat in de 12de eeuw meestal gebruikelijk is.
Dit handschrift is een autograaf uit 1120.
Het werd geschreven door Lambert van Sint-Omaars, verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Sint-Omaars. In de 12de eeuw behoorde Sint-Omaars tot de zeven belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. Het ontstaan van het handschrift moet gesitueerd worden in de 12de-eeuwse renaissance, waarin (opnieuw) geprobeerd werd alle beschikbare kennis in één enkel boek, een encyclopedie, te bundelen.