Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Madonna tussen de HH. Eligius en Lucas

Lancelot Blondeel - Madonna tussen de HH. Eligius en Lucas
Kunstenaar:
Lancelot Blondeel
Titel: 
Madonna tussen de HH. Eligius en Lucas
Jaar: 
2015
Bewaarplaats: 
Sint-Salvatorskathedraal Brugge
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Beeldende kunst 16de eeuw - Schilderkunst
Het schilderij is voorzien van monogram en is gedateerd (ijkwaarde).
Het kunstwerk leert ons over het gildewezen, met name dat van de beelden- en zadelmakers, waarvan de patroonheiligen op het schilderstuk voorkomen. Een bewaard document getuigt dat Blondeel dit werk niet tijdig afkreeg, en werd veroordeeld tot een geldboete. Hieruit blijkt dat de gilden en de ambachten groot belang hechtten aan de tijdige uitvoering van het werk (collectief geheugen).
De architectuurdecoratie is in overeenstemming met het gelijktijdig vervaardigde werk ‘Lucas schildert de H. Maagd’ en is uitgevoerd in renaissancistische stijl, kenmerkend voor Blondeels latere oeuvre. Zijn voortdurende belangstelling voor de nieuwe decoratievormen blijkt uit de toepassing van nieuwe motieven, zoals de leeuwenkoppen, gevleugelde putti en saters. Het ijzerrolwerk in combinatie met grotesken, ontwikkeld door Cornelis Floris II in 1543, past hij reeds toe in de bekroning van dit werk in 1545. Nieuwe modellen zoals de gevleugelde paarden en de illustratie van de kapitelen, ontleende hij aan modellen van Sebastiano Serlio, die door Pieter Coecke van Aelst in 1539 in Vlaanderen werden verspreid. Hieruit blijkt de belangrijke schakelfunctie van dit werk.
1545
olieverf op doek
138 x 97,5 cm