Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Nalatenschap Lou Tseng-tsiang: Vredesonderhandelingen Versailles

Lou Tseng-tsiang - Nalatenschap Lou Tseng-tsiang: Vredesonderhandelingen Versailles
Kunstenaar:
Lou Tseng-tsiang
Titel: 
Nalatenschap Lou Tseng-tsiang: Vredesonderhandelingen Versailles
Jaar: 
2015
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Wereldoorlog I
Deze verzameling is een uniek getuigschrift van de Chinese ervaring in Versailles, zowel in Vlaanderen als op mondiaal niveau.
Deze verzameling is een onderdeel van het belangrijkste politieke persoonsarchief uit de recente Chinese geschiedenis bewaard in het buitenland. Het is één van de weinige archieven uit de vroege twintigste eeuw die de latere burgeroorlog en revolutie overleefden dankzij de Vlaamse bewaringscontext.
Als schaarse bron voor het wetenschappelijk onderzoek naar de Chinese ervaring in Versailles heeft de verzameling een grote ijkwaarde.
De verzameling heeft een grote waarde voor het collectieve geheugen, als legitimatie van de huidige Chinese rol op wereldvlak.
De verzameling heeft een grote schakelfunctie op vier niveaus: als dieptepunt in Lou’s carrière als diplomaat; als cruciaal moment in de ontwikkeling van het Chinese nationalisme; als belangrijke schakel in de geschiedenis van de Chinese diplomatie; en als getuigenis van de territoriale consequenties van Versailles buiten Europa.
verzameling