Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Philosophia Logicalis

Jan Lombaert van Oosterwijk - Jan van Loen, student - Anthonius van Huysen - Philosophia Logicalis
Kunstenaar:
Jan Lombaert van Oosterwijk - Jan van Loen, student - Anthonius van Huysen
Titel: 
Philosophia Logicalis
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Collectio Academica Antiqua
De collectie collegedictaten is een van de belangrijkste handschriftencollecties van de universiteitsbibliotheek te Leuven en een zeer belangrijke bron voor de kennis van het Leuvense onderwijs en van de ontwikkeling van de wetenschappen in de Zuidelijke Nederlanden.
Tijdens de twee jaren van hun studies aan de Artesfaculteit volgden de studenten colleges in de filosofie en de natuurwetenschappen. De stof werd tijdens de colleges gedicteerd en moest nadien door de student of door een ingehuurde kopiist net worden overgeschreven. De dictaatschriften werden vaak met didactische gravures en tekeningen verrijkt, soms veredeld met andere grafiek, die vaak een moraliserende connotatie had, en soms zeer fantasierijke pentekeningen of zelfs aquarellen.
Het hier voorgestelde collegedictaat is het oudste in de Leuvense collectie. Slechts enkele oudere en tevens geïllustreerde zijn bekend.
De cursusnotities geven een goed beeld van de inhoud, de methode en het tijdschema van het logica-onderricht in het begin van de 16de eeuw.
collegedictaat, handschrift, 1513–1514
perkamenten band, 15de-eeuwse perkamenten schutbladen met Latijnse juridische tekst, papier
Dit collegedictaat is de neerslag van de lessen logica aan de Artesfaculteit, gedoceerd door twee professoren (van Loen en van Huysen) gedurende het academiejaar 1513–1514.