Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Vlaszwingelturbine Vansteenkiste

Constant en Jozef Vansteenkiste - Vlaszwingelturbine Vansteenkiste
Kunstenaar:
Constant en Jozef Vansteenkiste
Titel: 
Vlaszwingelturbine Vansteenkiste
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
Vlasmuseum
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Industriële archeologie
De broers Constant (1869–1948) en Jozef Vansteenkiste (1879–1943) lagen aan de basis van de industrialisatie en mechanisatie van de vlasvezelbereiding in Vlaanderen. Hun technieken werden over heel de wereld verspreid. Deze machine staat symbool voor hun vernieuwingen (collectief geheugen). De machine is ook kenschetsend voor de technologische ommezwaai die zich in het interbellum voordeed in de vlasvezelbewerking en vervult als dusdanig een belangrijke technologische schakelfunctie.
Dit vroege type is het enig overgebleven exemplaar in Vlaanderen (zeldzaam).
1937
met inbegrip van brakel, gummivoerriemen, riemschijven op machine, transmissieassen en platte drijfriemen, volgens patent Vansteenkiste (1936)
materiaal: gietijzer, smeedijzer, rubberen riemen