Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Zeven registers uit de archiefreeks stadsrekeningen

Anoniem - Zeven registers uit de archiefreeks stadsrekeningen
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Zeven registers uit de archiefreeks stadsrekeningen
Jaar: 
2011
Bewaarplaats: 
Stadsarchief Mechelen
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
De Mechelse literaire fragmenten als geheel hebben een grote cultuurhistorische betekenis voor de Vlaamse gemeenschap. Ze bieden immers een zicht op de dynamiek in het literaire en intellectuele leven in een Vlaamse stad in de (vooral) 14de en 15de eeuw. De wijze waarop de fragmenten als afvalstof in de omslagen zijn gerecycleerd laat zien hoe in het verleden met erfgoed werd omgegaan. Zo beschouwd is het evident dat ook de archeologische betekenis groot is. Onder de Mechelse literaire fragmenten heeft met name de boekrol van ca. 1325 voor de Vlaamse gemeenschap een immense cultuurhistorische waarde. De hierop overgeleverde tekst is een specimen van een genre waarvan zelfs de specialisten niet konden bevroeden dat zoiets in het Middelnederlands mogelijk was. De verregaande dubbelzinnigheid en het spel met de (on)mogelijkheden van interpretatie zijn uniek in de Middelnederlandse literatuur en dwingen onderzoekers het beeld van dichters en publiek uit die periode te herzien. Ook de hedendaagse literatuur kan verrijkt worden met deze tekst zoals ook blijkt uit de passie waarmee reeds aan vertalingen en omwerkingen wordt gewerkt.
Verder bevinden zich onder de fragmenten vaak teksten/tekstdelen die tot hiertoe slechts partieel of via veel jongere fragmenten overgeleverd waren. Jonathas & Rosafiere bijvoorbeeld, is een Vlaamse roman uit de 14de eeuw waarvan tot nu toe enkel fragmenten bekend waren van ca. 1480 of later. De ontdekte Mechelse fragmenten zijn veel ouder en bevatten verhaalelementen die tot nu toe onbekend waren. De interpretatie van de roman moet worden herzien en dat zal een levendige wetenschappelijke discussie op gang brengen.
De historische waarde van de fragmenten schuilt enerzijds in de historische verwijzingen in de literaire teksten – zoals de politieke allusies in de boekrol – maar zeker ook in de vele afgedankte archivalische documenten die samen met de literaire fragmenten in de omslagen werden verwerkt. Een analyse van deze documenten kan pas op gang komen zodra de fragmenten zijn vrij gelegd en gerestaureerd.
ingebonden in de periode 1385–1446
de opgenomen literaire fragmenten stammen voor het grootste deel uit de 14e eeuw
AA Stadsrekeningen, Serie I, nrs. 3 – 9 (7 registers)
elk register ca. 40 x 30 x 5 cm