Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedconsulenten

Erfgoedconsulenten


Wat

De Vlaamse consulenten registratie bieden ondersteuning aan Vlaamse collectiebeheerders bij het digitaal registreren, beheren en ontsluiten van erfgoedcollecties. De focus ligt daarbij op objectencollecties die door zowel professionelen als vrijwilligers beheerd worden.

Elke vereniging of organisatie die een erfgoedcollectie bezit of beheert, kan contact opnemen met de consulenten erfgoeddatabanken. Ze werken nauw samen met de erfgoedcellen en met tal van organisaties zoals FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), de Vlaamse expertisecentra, Monumentenwacht of Archiefbank Vlaanderen

De consulenten registratie coördineren het Invulboek Objecten, een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Ze werken daarvoor samen met Packed, het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed . Op die manier werken de consulenten registratie mee aan kwalitatieve, vindbare en uitwisselbare erfgoeddata.

De erfgoedconsulenten baseren zich op internationale standaarden (SPECTRUM) en dragen actief bij tot de verrijking van internationale gestructureerde bronnen (AAT, RKDartists).


Be­ge­lei­ding en vor­ming

Samen met de lokale besturen en collectiebeheerders wordt bekeken welk soort ondersteuning nodig is. Er is een vormingsaanbod, maar ook een begeleiding op maat is mogelijk.

De basiscursus informatiebeheer voor erfgoedcollecties is een driedaagse cursus die jaarlijks wordt georganiseerd. De cursus helpt medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen op weg om een erfgoedcollectie en de daarmee verbonden contextuele informatie te registreren, beter te benutten en in te zetten voor het behoud, het beheer en de ontsluiting ervan. Tijdens deze cursus leer je niet met een specifiek softwarepakket werken. De informatie is wel toepasbaar in alle collectiebeheersystemen. De focus van de cursus ligt op objectencollecties, niet op archief- en bibliotheekcollecties.

Daarnaast organiseren de consulenten registratie regelmatig opleidingen voor specifieke doelgroepen, in samenwerking met relevante erfgoedpartners. Samen met de applicatiebeheerders van de erfgoeddatabanken organiseren ze opleidingen om met de aangeboden softwarepakketten te leren werken.

In­stru­men­ten

De consulenten stimuleren het gebruik van de volgende instrumenten:

  • Depotwijzer.be, een portaalwebsite die onder meer inzicht biedt in informatie- en collectiebeheer;
  • de Uitleendienst Erfgoed, die materiaal uitleent aan organisaties uit de cultureel-erfgoedsector om hen te ondersteunen bij het beheer van hun erfgoedcollectie.

Nog vra­gen?

Heb je een ondersteuningsvraag? Neem dan contact op met de consulenten registratie via erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.