Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Provincie Antwerpen

De erfgoeddatabank Donnet wordt binnen de overgangsperiode 2018-2019 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

In navolging van het Plan Integratie Erfgoeddatabanken (Delaware, februari 2019) werd besloten om de werking van Donnet naar het einde van 2019 toe geleidelijk aan uit te doven. Om continuïteit in registratie te waarborgen, worden alle data overgezet naar Erfgoedinzicht of Erfgoedplus.be ( Erfgoedregister). De keuze wordt vanuit het departement aangestuurd op basis van technische, praktische en organisatorische argumenten en houden rekening met de noden en behoeften van elke collectie.

Momenteel wordt deze migratie technisch voorbereid. Op basis van deze voorbereidingen en analyses van de collecties kan een praktische planning worden uitgewerkt voor de datamigratie van de betrokken collecties.  Elke organisatie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Meer info

Voor alle vragen en informatie over de uitfasering van Donnet kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.