Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Het nieuwe Kunstendecreet

Het kunstenlandschap is de laatste 10 jaar sterk veranderd. Het Kunstendecreet, dat dateert uit 2004, is niet meer afgestemd op dit veranderende kunstenlandschap. Na een grote evaluatie in 2012 werd er dan ook een nieuw Kunstendecreet ontworpen. Dit decreet werd in 2013 gestemd door het Vlaams Parlement. Vanaf eind 2015 konden subsidiedossiers volgens de regels van dat 'nieuwe' Kunstendecreet ingediend worden via KIOSK.

De bedoeling van deze vernieuwingen is om het kunstenbeleid beter af te stemmen op de noden van de Kunstensector. De voornaamste vernieuwingen van dit decreet zijn:


Infosessies en workshops

In de lente van 2015 werden infosessies en workshops gegeven over het nieuwe Kunstendecreet voor kunstenaars en organisaties: 

De focus tijdens de sessies lag op de functiesDeze documenten met meer info werden ter plaatse verspreid:

Information in English:


Hoe aanvragen?

U kan een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het nieuwe Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK. Meer info over KIOSK vindt in de Handleiding KIOSK (PDF).