Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat is de strategische visienota?

In de strategische visienota (PDF) legt de minister van Cultuur zijn visie vast op het beleidskader voor de Kunsten, in uitvoering van het Kunstendecreet. De visienota bevat dus de ‘to be’ van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de ‘as is’ weergeeft.

Op 1 april 2015 stelde minister Gatz deze visienota Kunsten voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Deze nota is een verdere uitwerking van de beleidsnota Cultuur 2014-2019, houdt rekening met de beleidslijnen van het Regeerakkoord en verenigt de stemmen van zowel sector als overheid.

De visienota bepaalt de beleidsprioriteiten en -instrumenten van de minister, en biedt een richtinggevend kader voor de beoordeling van subsidievragen. In de visienota wordt aangegeven wat de prioriteiten zijn, de aandachtspunten voor de uitvoering van het decreet of aanzetten voor nieuw beleid en te onderzoeken pistes.

Op 1 april 2020 zal de volgende minister van Cultuur de nieuwe visienota voorleggen aan het Vlaams Parlement.