Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Regie dienstverlenende rollen cultureel-erfgoedveld

Het voorontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van professionele organisaties die een specifieke dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen wat betreft de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed in Vlaanderen. De werkingssubsidies voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau is nieuw. Het vervangt de verschillende subsidielijnen die in voorgaande decreten per dienstverlenend organisatietype werden benoemd. Collectiebeherende organisaties kunnen hier ook op intekenen, bijkomend op de werkingssubsidies voor de 5 functies. Het opnemen van een landelijke dienstverlenende rol door een collectiebeherende organisatie is evenwel optioneel.

Zoals gevraagd door de sector in het participatieve traject voor de conceptnota, gaf het kabinet de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om het overzicht op de ontwikkeling van dit landelijke dienstverlenende cultureel-erfgoedveld te behouden, en de regie hierover te voeren. 

Het regietraject focust op de ontwikkeling van het landelijke dienstverlenende veld. Het voorontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorziet daarnaast ook in andere vormen van werkingssubsidies zoals


Wat houdt een dienstverlenende rol op landelijk niveau in?

Wie kan een dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen?

Waarom is een actieve regie bij de ontwikkeling van het dienstverlenend netwerk nodig? 

Op welke manier zal de regie door de afdeling Cultureel Erfgoed worden gevoerd? 

Contact