Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureel-erfgoedinstelling

De Vlaamse Regering kan collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel aanduiden als cultureel-erfgoedinstelling. Het betreft organisaties die een uitstraling, schaalgrootte, bereik en relevantie op landelijk én internationaal niveau bezitten en wiens werking over de hele lijn al voorbeeld geldt. Deze grote instellingen moeten uitgroeien tot ankerpunten en referentiepunten voor ons cultuurerfgoedveld en een bijzonder engagement opnemen voor de samenleving.

De Vlaamse regering kent een werkingssubsidie toe aan organisaties die aangeduid werden als cultureel-erfgoedinstelling en die de Vlaamse Regering niet zelf beheert. Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor het uitvoeren van de functies en, indien van toepassing, het opnemen van een dienstverlenende rol.

Binnenkort vindt u onder 'Alles over subsidies' meer gedetailleerde informatie over dit subsidie-instrument. Een overzicht van de procedure en timing vindt u hierboven onder 'aanvraag werkingssubsidies 2019-20203'. Een overzicht van de beleidsprioriteiten, voorwaarden en criteria vindt u hieronder bij 'beleidsprioriteiten en criteria'.