Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Dienstverlenende rol op regionaal niveau

Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureelerfgoedconvenants met lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om het ontwikkelen van een lokaal cultureelerfgoedbeleid te stimuleren. De nadruk lag op de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed dat niet in professionele bewaarinstellingen is ondergebracht. Het instrument heeft ook sterk bijgedragen tot het vergroten van het maatschappelijke en politieke draagvlak voor het cultureel erfgoed.

De ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie via het instrument van de cultureel-erfgoedconvenants werd verder vastgelegd in het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. De subsidie wordt toegekend voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau, ter ondersteuning van cultureelerfgoedbeheerders en -gemeenschappen, met betrekking tot de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed.

De aanvraag van een werkingssubsidie vertrekt van afgebakende en aantoonbare erfgoednoden (zowel voor roerend als voor immaterieel cultureel erfgoed) waarop gedurende de duur van het convenant en vanuit een netwerk van actoren wordt ingezet. Het opzet is dat het aanwezige cultureel erfgoed aan het einde van een traject met de nodige erfgoedzorg en publieksgerichte werking aandacht heeft gekregen, dat de cultureelerfgoedwerking (op het grondgebied of de bredere regio) verbeterd wordt en dat de resultaten duurzaam verankerd worden. Samenwerking met collectiebeherende organisaties is belangrijk. Voor de uitvoering blijft een erfgoedcel de initiërende, coördinerende en uitvoerende actor.

De ondersteuning aan de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen voor het opnemen van de regionale dienstverlening kan door uitbreiding naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband of via delegatie aan een collectiebeherende organisatie op het grondgebied van de stad.

Lees meer

1 2014-2020 Erfgoed Haspengouw 

2 Bie

3 Cultuurdijk 

4 Cultuuroverleg Meetjesland

5 Cultuuroverleg Zeven

6 Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei

7 Leuven

8 Erfgoed Denderland

9 Erfgoed Noorderkempen

10 Interwaas

11 k.ERF

12 Kempens Karakter

13 Kusterfgoed

14 Mijnstreek

15 Zuidwest

16 Platform Omgeving Leie Schelde

17 Viersprong Land van Rode

18 Antwerpen

19 Brugge

20 Gent

21 Mechelen

22 Vlaamse Gemeenschapscommissie