Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Organisatie voor immaterieel erfgoed

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan één cultureelerfgoedorganisatie met het oog op de volgende doelstellingen:

  • het opnemen van de functies voor immaterieel cultureel erfgoed
  • de uitbouw en de moderatie van een platform dat immaterieel cultureel erfgoed inventariseert en zichtbaar maakt
  • het uitbouwen van een cultureelerfgoedwerking rond de vijf domeinen van immaterieel cultureel erfgoed zoals aangegeven in de UNESCO-conventie van 17 oktober 2003 houdende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
  • het opbouwen, versterken en coördineren van een breed netwerk van erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel cultureel erfgoed
  • het coördineren van verschillende actoren die een rol opnemen inzake immaterieel cultureel erfgoed, met bijzondere aandacht voor collectiebeherende organisaties.

Binnenkort vindt u onder 'Alles over subsidies' meer gedetailleerde informatie over dit subsidie-instrument. Een overzicht van de procedure en timing vindt u hierboven onder 'aanvraag werkingssubsidies 2019-20203'. Een overzicht van de beleidsprioriteiten, voorwaarden en criteria vindt u hieronder bij 'beleidsprioriteiten en criteria'.