Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Collectiebeherende organisaties

De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen aan volgende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties:

  • erkende musea ingedeeld zijn bij het Vlaamse niveau;
  • erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau;
  • erkende privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die het Vlaamse culturele leven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad documenteren.

De werkingssubsidie wordt toegekend voor het geheel van de werking en is een bijdrage in de loon- en werkingskosten.Door het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 verlopen de indeling bij het Vlaamse niveau en de subsidiëring van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties op basis van dezelfde aanvraag en procedure.