Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Collectiebeherende organisaties

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan volgende collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel die ingedeeld worden bij het landelijke of regionale niveau:

  • musea
  • culturele archiefinstellingen
  • erfgoedbibliotheken.


Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor het uitvoeren van de functies. De functies, basistaken in de cultureel-erfgoedwerking, zijn:

  • herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen van cultureel erfgoed
  • behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed door het in adequate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door te geven
  • onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureelerfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan
  • presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het beschikbaar te maken voor raadpleging en gebruik
  • participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij cultureelerfgoedwerking;

Een aanvraag voor indeling bij het landelijke of regionale niveau is onderdeel van de aanvraag voor werkingssubsidies. De aanvraag kan tegelijk een aanvraag zijn voor werkingssubsidies voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau.