Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Organisaties volkscultuur

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Ze onderscheiden zich van landelijke expertisecentra doordat hun netwerk of hun cultureel-erfgoedgemeenschap bestaat uit verenigingen van voornamelijk vrijwilligers die met de cultuur van alledag bezig zijn of focussen op bepaalde historische praktijken zoals de familiekunde of de heemkunde.

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur nemen een voorbeeldfunctie op zich binnen deze cultureel-erfgoedgemeenschap en vormen zo een ankerpunt. Deze organisaties stimuleren hun cultureel-erfgoedgemeenschap in het toepassen van nieuwe methodieken om het cultureel erfgoed ter harte te nemen, te bewaren en door te geven aan volgende generaties.

Er is een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet (2012) dat het bestaande decreet van 2008 vervangt. In dit nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet worden de criteria en de voorwaarden om een werkingssubsidie te ontvangen als landelijk expertisecentrum of landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur vereenvoudigd. Inhoudelijk blijven deze voorwaarden en criteria evenwel dezelfde.