Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Samenwerking kunstcollecties

De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen aan samenwerkingsverbanden oude en hedendaagse kunst met het oog op de versterking van de internationale positionering en profilering van de kunstcollecties.

Er kunnen maximaal 3 samenwerkingsverbanden gesubsidieerd worden. Deze beperking wordt voorzien om voldoende schaalgrootte te waarborgen en samenwerking en afstemming tussen de instellingen te stimuleren. 

De werkingssubsidie wordt toegekend voor het geheel van de werking en is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van het samenwerkingsverband.

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie, moet het samenwerkingsverband voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
  • zijn zetel en werking hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • tijdig een aanvraag indienen voor de beleidsperiode;
  • een samenwerkingsverband zijn van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties waarvan de collecties thematisch bij elkaar aansluiten;
  • een gespecialiseerde relevante expertise hebben ontwikkeld, die bijdraagt tot de versterking van de internationale positionering en profilering van de betrokken collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties.