Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeren kunstenbeleid

Het kunstenlandschap is de laatste 10 jaar sterk veranderd. Op dat veranderende kunstenlandschap was het Kunstendecreet uit 2004 niet meer afgestemd. Na een grote evaluatie in 2012 werd een ander decreet ontworpen. Voor dat Kunstendecreet van 13 december 2013 werd ondertussen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 goedgekeurd. Vanaf eind 2015 is het mogelijk subsidiedossiers volgens de regels van het 'nieuwe' Kunstendecreet in te dienen via KIOSK.

De bedoeling van deze vernieuwingen is om het kunstenbeleid beter af te stemmen op de noden van de Kunstensector. De voornaamste vernieuwingen van dit decreet zijn:


Infosessies en workshops

Om iedereen vertrouwd te maken met de inhoud van het nieuwe Kunstendecreet organiseerde het Departement CJM / afdeling Kunsten ism het Kunstenpunt in het seizoen 2014-2015 op verschillende plaatsen in Vlaanderen en in Brussel een aantal infosessies met bijbehorende workshops. Daarop werd onder meer uitleg gegeven over projecten en beurzen.  

Informatie in het Nederlands:
Information in English:

 

Hoe aanvragen?

U kan een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het nieuwe Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK.