Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Werkingssubsidie en aanduiding van een cultureel-erfgoedinstelling

Tabs

Begeleiding

Meer uitleg over werkingssubsidies in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017? Neem dan contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan geïnteresseerde organisaties begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag.


Begin oktober organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media zitdagen in de Vlaamse Administratieve Centra van Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven en in het Arenberggebouw in Brussel. Op die zitdagen worden organisaties individueel ontvangen in blokken van een half uur.