Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Departement Cultuur, Jeugd en Media

De afdeling Kunsten

De afdeling Kunsten is de prioritaire uitvoerder van het kunstenbeleid van de Vlaamse overheid.


De afdeling Cultureel Erfgoed

De afdeling Cultureel Erfgoed staat in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

 • Stafdiensten
  • Staf van de secretaris-generaal
  • Stafdienst Internationaal
  • Stafdienst Infrastructuur
  • Stafdienst Informatie en Kennismanagement
 • Algemene Dienst 
 • Afdeling Jeugd
 • Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
 • Afdeling Kunsten
 • Afdeling Cultureel Erfgoed
 • Afdeling Media, Film en e-Cultuur
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 
 • Strategische AdviesRaad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed (2006-2015)

Kunsten en Erfgoed was een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) van de Vlaamse overheid. Op 1 april 2015 werden de afdelingen van het agentschap opgenomen in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Na de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport Vlaanderen, klopte de departementsnaam niet langer. Er moest dus een nieuwe naam komen. Dat werd Departement Cultuur, Jeugd en Media.