Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raden en commissies Cultureel Erfgoed

Adviescommissie Cultureel Erfgoed

De adviescommissie Cultureel Erfgoed ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies. Op basis van de advisering in de beoordelingscommissies formuleert de commissie beleidsgericht advies.

De leden van de adviescommissie staan ook, samen met de voorzitters van de beoordelingscommissies, in voor de afstemming van de adviezen die geformuleerd worden over aanvragen voor indeling en werkingssubsidies.

De leden van de adviescommissie zijn:

 • Jan De Maeyer (voorzitter)
 • Sofie De Caigny (ondervoorzitter)
 • Hilde Cuyt
 • Kathleen De Blauwe
 • Hendrik Defoort
 • Aldwin Dekkers
 • Vlad Ionescu
 • Davy Jacobs
 • Veerle Wallebroek

De secretaris is Wouter Brauns.

De adviescommissie Cultureel Erfgoed wordt benoemd voor een periode van 5 jaar die start op 1 september 2017.

Beoordelingscommissies Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

BC aanduiding cultureel-erfgoedinstellingen

1

Gilles Ledure

 voorzitter

2

Saskia Scheltjens

 ondervoorzitter

3

Bart Ballaux

 

4

Frank Bergevoet

 

5

Koen Jonckheere

 

6

Sophie Lauwers

 

7

Sabine Taevernier

 

8

Marleen Hartjes

 

 

Ellen Hanssens, Tine Hermans en Wouter Brauns

 secretaris

 

BC landelijke musea

1

Christophe Busch

 voorzitter

2

Adinda  Van Geystelen

 ondervoorzitter

3

Leen Beyers

 

4

Kristel De Vis

 

5

Bart Demarsin

 

6

Sophie Detremmerie

 

7

Isabel Lowyck

 

8

Ruud Priem

 

9

Piet Van Hecke

 

10

Cathérine Verleysen

 

11

Rony Vissers

 

 

Katrijn Van Kerchove en Elien Doesselaere

 secretaris

 

BC regionale musea

1

Lies Buyse

 voorzitter

2

Matthias Vandermaesen

 ondervoorzitter

3

Hubert De Witte

 

4

Willem Dedobbeleer

 

5

Leen Gos

 

6

Rebecca Gysen

 

7

Daphné Maes

 

8

Anja Neskens

 

9

Hilde Schoefs

 

10

Kia Tsakiridis

 

11

Peter Wouters

 

 

Laurence De Bolle en Mieke Van Doorselaer

 secretaris

 

BC culturele archieven en erfgoedbibliotheken

1

Yves Segers

 voorzitter

2

Véronique Van de Kerckhof

 ondervoorzitter

3

Martine Balcer

 

4

Sebastiaan De Coninck

 

5

 Tijs De Schacht

 

6

Ann Mares

 

7

Quincy Oeyen

 

8

Kristof Selleslach

 

9

Veerle Soens

 

10

Joachim Spyns

 

11

Petra Vanhoutte

 

 

Marc Bastijns en Anne Milkers

 secretaris

 

BC dienstverlenende rollen en organisaties ICE

1

Lothar Casteleyn

 voorzitter

2

Lies Leliaert

 ondervoorzitter

3

Nadia  Babazia

 

4

Rob Belemans

 

5

Steffi Coppens

 

6

Wivina De Bus

 

7

Kaat Debo

 

8

Peter Laroy

 

9

Nele Provoost

 

10

Kristof Reulens

 

11

Henk Vanstappen

 

 

Cindy Zoons en Frank Herman

 secretaris

 

 Afstemmingscommissie

 

Leden adviescommissie

 

Voorzitters van beoordelingscommissies

 

 

BC Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

1

Lothar Casteleyn

voorzitter

2

Lies Buyse

ondervoorzitter

3

Kristof Reulens

 

4

Nele Provoost

 

5

Wivina De Bus

 

6

Yves Segers

 

7

Kristof Busch

 

8

Joachim Spyns

 

9

Karim Ettourki

 

10

Els Veraverbeke

 

11

Cindy Zoons en Wouter Brauns

Secretarissen

 
 
 

BC dienstverlenende rollen op regionaal niveau

1

Dries Van Den Broucke

voorzitter

2

Chantal Bisschop

ondervoorzitter

3

Rob Bartholomees

 

4

Jeroen Cornilly

 

5

Hubert De Witte

 

6

Liesbeth Inghelram

 

7

Veerle Lauwers

 

8

Sylvie Maes

 

9

Laure Messiaen

 

10

Poli Roumeliotis

 

11

Ward Vansteenkiste

 

12

Marc Bastijns en

Leen Van Wezemael

Secretarissen

Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed

De expertencommissie ICE adviseert de aanvragen in het kader van het Reglement voor opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Julie Aerts (CRKC)

Chantal Bisschop (CAG)

Mariet Calsius (Resonant)

Erik Devroede (Sportimonium)

Sarah Eloy (Huis van Alijn)

Ellen Janssens (tapis plein, moderatie www.immaterieelerfgoed.be)

Daphne Maes (Heemkunde Vlaanderen)

Laure Messiaen (LECA)

Jorijn Neyrinck (tapis plein)

Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk)

Ineke Strouken (Nederlands Centrum voor Volkscultuur)

Tijl Vereenooghe (ETWIE)

Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse UNESCO Commissie)

Veerle Wallebroek (Firmament)

 

Secretariaat

Inge Waer (afdeling Cultureel Erfgoed)

 

Voorzitter

Cindy Zoons (afdeling Cultureel Erfgoed)

Pool van experten

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise over verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld en -werking.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld.

De beoordelingscommissies adviseren over:

 • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling
 • aanvragen voor landelijke of regionale indeling
 • aanvragen voor werkingssubsidies

 

De leden uit de pool staan het departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

 • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels
 • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies
 • de evaluatie van werkingssubsidies
 • de evaluatie van kwaliteitslabels

 

Voor de advisering over de aanduiding als cultureelerfgoedinstelling bevat de beoordelingscommissie, naast leden uit de pool van experten, bijkomende leden met ervaring in het buitenland

Overzicht leden van de pool van experten (pdf)

Topstukkenraad

In uitvoering van het Topstukkendecreet adviseert de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed de Vlaamse regering over het beleid inzake het cultureel erfgoed, over de toepassing van het decreet en in het bijzonder over de vaststelling van de lijst en over de toelating om fysische ingrepen op een beschermd voorwerp uit te voeren. De minister benoemt 9 leden. 
 
 • Thomas Leysen, voorzitter
 • Sabine Taevernier, ondervoorzitter
 • Werner Adriaenssens
 • Jan Ceuleers
 • Leen van Dijck
 • Gerrit Vanden Bosch 
 • Jan Van der Stock
 • Anne van Grevenstein-Kruse
 • Lieve Watteeuw


SECRETARIS

Hannelore Magnus - Tel. T 02 553 06 69