Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raden en commissies Cultureel Erfgoed

Adviescommissie Cultureel-erfgoed

De adviescommissie Cultureel Erfgoed ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies. Op basis van de advisering in de beoordelingscommissies formuleert de commissie beleidsgericht advies.

De leden van de adviescommissie staan ook, samen met de voorzitters van de beoordelingscommissies, in voor de afstemming van de adviezen die geformuleerd worden over aanvragen voor indeling en werkingssubsidies.

De leden van de adviescommissie zijn:

 • Jan De Maeyer (voorzitter)
 • Sofie De Caigny (ondervoorzitter)
 • Hilde Cuyt
 • Kathleen De Blauwe
 • Hendrik Defoort
 • Aldwin Dekkers
 • Vlad Ionescu
 • Davy Jacobs
 • Veerle Wallebroek

De secretaris is Wouter Brauns.

De adviescommissie Cultureel Erfgoed wordt benoemd voor een periode van 5 jaar die start op 1 september 2017.

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
 • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.


Permanente leden

 • Lothar Casteleyn (voorzitter)
 • Eva Van Hoye (ondervoorzitter)
 • Karim Ettourki
 • Anneke Lippens
 • Isabel Lowyck
 • Yves Segers
 • Martine Vermandere
 • Rony Vissers 


Secretaris 

Marc Bastijns 


Tijdelijke commissieleden projectsubsidies (tweede ronde 2015)

Voor de beoordelingen van de aanvragen voor een projectsubsidie (tweede ronde 2015), wordt de commissie van permanente leden aangevuld met volgende tijdelijke commissieleden:

 • Davy Jacobs
 • Jeroen Janssens
 • Jana Kerremans
 • Liesbet Kusters
 • Sophie Muyllaert
 • Jef Malliet

Beoordelingscommissie Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
 • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.


Permanente leden

 • Iris Kockelbergh (voorzitter)
 • Jan D’hondt (ondervoorzitter)
 • Sandro Claes
 • Chris De Loof
 • Sophie Detremmerie
 • Pierre Muylle
 • Noel Salazar
 • Veerle Soens
 • Marie-Rose Van Driessche


Secretaris

Ellen Hanssens 

 

Tijdelijke leden 

Voor de beoordelingen van aanvragen voor een werkingssubsidie als culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau (tussentijdse ronde 2016-2017), wordt de commissie van permanente leden aangevuld met volgende tijdelijke commissieleden:
 • Kathleen De Blauwe
 • David Guilardian

Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed

De expertencommissie ICE adviseert de aanvragen in het kader van het Reglement voor opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Julie Aerts (CRKC)

Chantal Bisschop (CAG)

Mariet Calsius (Resonant)

Erik Devroede (Sportimonium)

Sarah Eloy (Huis van Alijn)

Ellen Janssens (tapis plein, moderatie www.immaterieelerfgoed.be)

Daphne Maes (Heemkunde Vlaanderen)

Laure Messiaen (LECA)

Jorijn Neyrinck (tapis plein)

Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk)

Ineke Strouken (Nederlands Centrum voor Volkscultuur)

Tijl Vereenooghe (ETWIE)

Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse UNESCO Commissie)

Veerle Wallebroek (Firmament)

 

Secretariaat

Inge Waer (afdeling Cultureel Erfgoed)

 

Voorzitter

Cindy Zoons (afdeling Cultureel Erfgoed)

Pool van deskundigen voor de visitatiecommissies kwaliteitslabel

In het kader van het complementair cultureel-erfgoedbeleid hanteren de drie bestuursniveaus een zelfde kwaliteitslabel voor instellingen die voldoen aan de (internationale) minimumstandaard voor een professionele collectiewerking. De minister van cultuur reikt het kwaliteitslabel uit op basis van een advies van een visitatiecommissie.
 
Voor de samenstelling van de pool van deskundigen waaruit wordt geput voor deze visitatiecommissies, wordt door Kunsten en Erfgoed, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een indicatieve lijst met kandidaten bezorgd aan de minister van Cultuur. Afspraken rond de samenstelling van de pool van deskundigen en van de visitatiecommissies worden vastgelegd in het protocol. 

Dirk Aerts

Ann Augustyn

Annick Boesmans

Saskia Boets

Mariet Calsius

Lothar Casteleyn

Marika Ceunen

Claire Chantrenne

Piet Coessens

Christiaan Coppens

Jan Dewilde

Hilde De Bruyne

Beatrice De Clippeleir

Isabelle De Jaegere

Jan De Maeyer

Ingrid De Pourcq

Koen De Scheemaeker

Hubert De Witte

Hendrik Defoort

Liene Geeraerts

Guido Goedeme

Tom Haeck

Frank Herman

Davy Jacobs

Pieter-Jan Lachaert

Veerle Leysen

Isabel Lowyck

Karina Luytens

Rombout Nijssen

Luc Pareyn

Kristof Reulens

Peter Rogiest

Johan Rombouts

Geert Rueben

Bart Sas

Saskia Scheltjens

Rebecca Schoeters

Bart Schotte

Greet Stappaerts

Dieter Suls

Hans Suykens

Johan Swinnen

Steven Thielemans

Reinoud Van Acker

Rik Van Daele

Leen van Dijck

Veerle Van Doorne

Mieke Van Doorselaer

Roos Van Driessche

Eva Van Hoye

Luc Vanackere

Dirk Vanclooster

Ludo Vandamme

Martina Vanhoye

Henk Vanstappen

Isabelle Verheire

An Verhelst

Michel Vermote

Marijke Wienen

Maja Wolny

 

Secretaris

Cindy Zoons - Tel. 02 553 68 49

Pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
 • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.

Werner Adriaenssens

Jan Bloemen

Sigrid Bosmans

Etienne Boumans

Guy Bovyn

Mariet Calsius

Sofie Clerix

Piet Coessens

Sam Coppens

Kathleen De Blauwe

Ingrid De Meuter

Ingrid De Pourcq

Danielle De Vooght

Brecht Declercq

Jan Devree

David Guilardian

Rebecca Gysen

Davy Jacobs

Jeroen Janssens

Jana Kerremans

Liesbet Kusters

Vik Leyten

Daphné Maes

Joseph Malliet

Virginie Michils

Sophie Muyllaert

Ching Lin Pang

Jo Rombouts

Hilde Schoefs

Dieter Suls

Annelies Thoelen

Kim Van Belleghem

Véronique Van de Kerckhof

Leo van den Berg

Joanna Van der Heyden

Philippe Vandenweghe

Hélène Verreycke

Bert Woestenborghs

Nico Wouters

Topstukkenraad

In uitvoering van het Topstukkendecreet adviseert de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed de Vlaamse regering over het beleid inzake het cultureel erfgoed, over de toepassing van het decreet en in het bijzonder over de vaststelling van de lijst en over de toelating om fysische ingrepen op een beschermd voorwerp uit te voeren.

De minister benoemt 9 leden. 

Thomas Leysen, voorzitter

Leen van Dijck, ondervoorzitter

Jan Van der Stock

Catheline Metdepenninghen

Werner Adriaenssens

Anne van Grevenstein-Kruse

Sabine Taevernier

Jan Ceuleers

Gerrit Vanden Bosch 


Secretaris

Ingrid Depoorter - Tel.: 02 553 68 51 - Fax: 02 553 68 43