Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo's

Vlaanderen \ Verbeelding werkt

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

Download het logo van op de website cjsm.be

Stuur een mail naar de cel communicatie indien u het logo wenst in afwijkende bestandsformaten.


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

 • een advertentie
 • een audiovisuele boodschap
 • een affiche
 • een brochure
 • een website
 • ...

Richtlijnen voor gebruik

Gebruik het basislogo ‘Leeuw \ Vlaanderen, verbeelding werkt’ even groot als andere partners. Het logo moet wel minstens 30 mm breed zijn. Gebruik het logo nooit in negatief.  


Over het logo

Het nieuwe symbool voor Vlaanderen verbeeldt de mens als maker, ruimdenkend, met open blik, recht in de ogen kijkend. Ontembaar, gedreven door onze verbeelding en talent, bekijken we zaken vanuit een verrassend perspectief en brengen we vernieuwing, in zelfvertrouwen en rust.

Vlaams vakmanschap is nieuw Vlaams meesterschap. Verbeelding werkt.

Erkend Cultureel archief

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.
 
Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.
 
Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.


Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y

Download het logo erkende culturele archiefinstelling (jpg). Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten.


 

Logo erkend cultureel archief
Logo erkend cultureel archief

Erkende Erfgoedbibliotheek

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.

Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.
 

Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y

Het herkenningsteken is beschikbaar in verschillende bestandsformaten, in negatieve versie en een zwart-wit versie. Gebruik het teken niet in andere kleuren.

Download het logo erkende erfgoedbibliotheek (jpg). Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten.  

Logo Logo Erkende erfgoedbibliotheek
Logo Logo Erkende erfgoedbibliotheek

Erkend Museum

Herkenningsteken

Enkel een door de Vlaamse overheid erkend museum mag het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Download het logo erkend museum (jpg)

Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten. 

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel stuurt de afdeling Cultureel Erfgoed het herkenningsteken automatisch aan de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en is dus bestand tegen weer en wind. Het teken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang.

Wanneer de erkende organisatie uit verschillende afzonderlijke delen bestaat, kan je bijkomende bordjes aanvragen.

Het herkenningsteken is beschikbaar in verschillende bestandsformaten, in negatieve versie en een zwart-wit versie. Gebruik het teken niet in andere kleuren.

 

Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • lettertype
  • The Mix en The Mix Extra Bold
 • kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y


 

Logo Erkend Museum
Logo Erkend Museum

Inventaris Immaterieel erfgoed

Download het logo Inventaris immaterieel erfgoed (jpg).

Het herkenningsteken is beschikbaar in verschillende bestandsformaten, in een negatieve versie en een zwart-wit versie. Gebruik het teken niet in andere kleuren.

Stuur een mail naar de afdeling Cultureel Erfgoed indien u het logo wenst in andere bestandsformaten. 

Enkel voor een element van immaterieel cultureel erfgoed opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed mag een cultureel-erfgoedgemeenschap het herkenningsteken gebruiken in gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.


Technische kenmerken

De technische kenmerken van de herkenningstekens zijn:

 • Afmetingen
  • minstens 30 mm breed
 • Lettertype
  • The Mix Bold
 • Kleuren
  • zwart: pms zwart of cmyk 100 k
  • rood: pms 485 of cmyk 100 m 100 y


 


 

Logo Immaterieel cultureel erfgoed
Logo Immaterieel cultureel erfgoed

Internationaal (Flanders \ State of the Art)


Download het logo van op de website cjsm.be.

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten van derden. Derden vervullen soms ook opdrachten voor rekening van de Vlaamse overheid ter promotie van Vlaanderen in Vlaanderen of in het buitenland.

Om de herkenbaarheid van Vlaanderen als subsidiërende of opdrachtgevende instantie te verhogen, worden de begunstigden van die subsidies of opdrachten verplicht om bij elke communicatie over de opdracht, gebruik te maken van het nieuwe internationale logo van Vlaanderen.