Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo met bijschrift "Verbeelding werkt"

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

Download het logo van op de website cjsm.be

Stuur een mail naar de cel communicatie indien u het logo wenst in afwijkende bestandsformaten.


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

  • een advertentie
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • ...

Richtlijnen voor gebruik

Gebruik het basislogo ‘Leeuw \ Vlaanderen, verbeelding werkt’ even groot als andere partners. Het logo moet wel minstens 30 mm breed zijn. Gebruik het logo nooit in negatief.  


Over het logo

Het nieuwe symbool voor Vlaanderen verbeeldt de mens als maker, ruimdenkend, met open blik, recht in de ogen kijkend. Ontembaar, gedreven door onze verbeelding en talent, bekijken we zaken vanuit een verrassend perspectief en brengen we vernieuwing, in zelfvertrouwen en rust.

Vlaams vakmanschap is nieuw Vlaams meesterschap. Verbeelding werkt.