Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van beoordelaars

De pool van beoordelaars (PDF) is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2019. Uit deze pool worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies aangesteld in functie van de ingediende dossiers. De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.


Samenstelling commissies projecten en beurzen

(3de ronde 2017)

Samenstelling van de commissie projecten en beurzen - 3de ronde 2017 (PDF)

(2de ronde 2017)

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 2de ronde 2017 (PDF)

(1ste ronde 2017)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  1ste ronde 2017 (PDF) 

(3de ronde 2016)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  3de ronde 2016 (PDF)

(2de ronde 2016)

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  2de ronde 2016 (PDF)

(1ste ronde 2016)

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 1ste ronde 2016 (PDF)

 

Samenstelling commissies structurele aanvragen 2017-2021

Verhaalcommissie

Samenstelling verhaalcommissies structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)

Extra leden voor behandeling replieken

Samenstelling extra leden behandeling replieken structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)

Commissies

Samenstelling van de commissies structurele aanvragen 2017-2021

 

Contactgegevens van de beoordelaars
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

Contactgegevens van de beoordelaars